Widok od strony północno-zachodniej na estakadę łączącą się z mostem na prawym brzegu Wisły. Po prawej stronie zdjęcia widoczny jest filar grupowy estakady i mostu.