Miejsce złączenia estakady z mostem na filarze grupowym. Widok od strony północno-zachodniej na prawym brzegu Wisły.