Filar grupowy mostu i estakady na prawym brzegu Wisły.