Schemat przekroju poprzecznego przęsła mostu wiaduktowego.