Fotografie i filmy wideo o moście

Zaprezentowane poniżej fotografie i filmy wideo ukazują widoki mostu począwszy od strony południowo-zachodniej przesuwając się dookoła obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.