Schemat przekroju poprzecznego przęsła mostu podwieszonego.