Pylon północny mostu. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.