Most nad nurtem Wisły. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.