Przęsło żeglowne mostu. Widok z prawego brzegu Wisły.