Przęsło żeglowne mostu. Widok od strony południowo-wschodniej (lewy brzeg Wisły).