Most nad nurtem Wisły. Widok od strony południowo-wschodniej z lewego brzegu Wisły.