Panorama części wiaduktowej mostu. Widok z wału przeciwpowodziowego od strony południowo-wschodniej (lewy brzeg Wisły).