Panorama mostu wraz z estakadą. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.