Most nad nurtem Wisły. Widok od strony północno-zachodniej z prawego brzegu Wisły.