Most nad nurtem Wisły nocą. Widok od strony północno-zachodniej z prawego brzegu Wisły.