Panorama estakady. Widok od strony wschodniej (prawy brzeg Wisły).