Panorama całego mostu wraz z estakadą. Widok od strony wschodniej z prawego brzegu Wisły.