Nawierzchnia estakady i mostu. Widok od strony północnej na prawym brzegu Wisły.