Widok na fragment drogi dojazdowej do estakady oraz na estakadę i most od strony północno-zachodniej na prawym brzegu Wisły.