Nawierzchnia części wiaduktowej mostu z białym pasem dla pieszych. Widok od strony południowej (lewy brzeg Wisły).