Południowy przyczółek mostu i podest remontowy. Widok od strony północno-zachodniej (lewy brzeg Wisły).