Nawierzchnia części wiaduktowej mostu z białym pasem roboczym po środku, na którym w części podwieszonej mostu usytuowane są pylony. Widok od strony południowej (lewy brzeg Wisły).