Nawierzchnia części wiaduktowej mostu z czerwonym pasem dla rowerzystów. Widok od strony południowej (lewy brzeg Wisły).