Most Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku

Most Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku jest największym i najdłuższym mostem w Polsce. Jego całkowita długość wynosi 1200 metrów (wraz z ponad 500 metrową estakadą wynosi ponad 1700 metrów długości) z czego 585 metrów to część wiaduktowa z 10 przęsłami o rozpiętości 58,5 metrów każde. Część podwieszona mostu ma 615 metrów, w tym 375 metrów przypada na przęsło środkowe – żeglowne. Zawisło ono na 28 stalowych linach (wszystkich lin na moście jest 56) przymocowanych do dwóch stalowych pylonów, czyli słupów o wysokości 65 m usytuowanych w pasie środkowym mostu. To przęsło o rekordowej rozpiętości jest największe w Polsce i w tej części Europy! Szerokość dwujezdniowej przeprawy wynosi 27,5 metra. Most Solidarności w Płocku posiada największe przęsło na świecie wśród obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia! Realizacja tego przedsięwzięcia była zatem procesem bardzo ambitnym i wyjątkowo trudnym. Most wyróżnia konstrukcja – skrzynkowa stalowa ze stalową ortotropową płytą pomostu oraz pylony – stalowe typu I (obeliskowe). Most posiada jedną płaszczyznę olinowania zlokalizowaną w pasie rozdziału. Cały most został wykonany ze stali, także ze stali wykonana została estakada. Obiekt posiada pas ruchu dla pieszych i wózków inwalidzkich (po stronie wschodniej mostu) oraz pas ruchu dla rowerzystów (po stronie zachodniej mostu). Cała przeprawa wyposażona została w wiele elektronicznych urządzeń, m. in. takich jak: komputer gromadzący dane, rozbudowany system monitoringu, tablice świetlne, czujniki temperaturowe oraz wiele innych. Całkowity koszt budowy mostu o długości 1200 metrów (bez estakady) wyniósł ponad 220 mln PLN. Budowa całej przeprawy trwała 5 lat - od 2002 do 2007 roku.