Lokalizacja mostu Solidarności

Most Solidarności w Płocku przebiega przez rzekę Wisłę na 629,35 km biegu rzeki i ok. 2,8 km od mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w Płocku w górę rzeki, tj. na wschód od niego. Most Solidarności znajduje się w ciągu dróg krajowych nr 60 i nr 62.