Most nad nurtem Wisły. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).