Przęsło żeglowne mostu. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).