Miejsce złączenia mostu z estakadą. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).