Most nad nurtem Wisły. Widok od strony wschodniej (prawy brzeg Wisły).