Część wiaduktowa mostu. Widok od strony północno-wschodniej (lewy brzeg Wisły).