Zdjęcia ukazują część wiaduktową mostu (lewy brzeg Wisły).