Szczelina dylatacyjna w części wiaduktowej mostu, w której pracują przęsła na skutek różnicy temperatur. Widok od strony zachodniej (lewy brzeg Wisły).