Most Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku

Most Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku jest największym i najdłuższym mostem w Polsce. Jego całkowita długość wynosi 1200 metrów (wraz z ponad 500 metrową estakadą wynosi ponad 1700 metrów długości) z czego 585 metrów to część wiaduktowa z 10 przęsłami o rozpiętości 58,5 metrów każde. Część podwieszona mostu ma 615 metrów, w tym 375 metrów przypada na przęsło środkowe – żeglowne. Zawisło ono na 28 stalowych linach (wszystkich lin na moście jest 56) przymocowanych do dwóch stalowych pylonów, czyli słupów o wysokości 65 m usytuowanych w pasie środkowym mostu. To przęsło o rekordowej rozpiętości jest największe w Polsce i w tej części Europy! Szerokość dwujezdniowej przeprawy wynosi 27,5 metra. Most Solidarności w Płocku posiada największe przęsło na świecie wśród obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia! Realizacja tego przedsięwzięcia była zatem procesem bardzo ambitnym i wyjątkowo trudnym. Most wyróżnia konstrukcja – skrzynkowa stalowa ze stalową ortotropową płytą pomostu oraz pylony – stalowe typu I (obeliskowe). Most posiada jedną płaszczyznę olinowania zlokalizowaną w pasie rozdziału. Cały most został wykonany ze stali, także ze stali wykonana została estakada. Obiekt posiada pas ruchu dla pieszych i wózków inwalidzkich (po stronie wschodniej mostu) oraz pas ruchu dla rowerzystów (po stronie zachodniej mostu). Cała przeprawa wyposażona została w wiele elektronicznych urządzeń, m. in. takich jak: komputer gromadzący dane, rozbudowany system monitoringu, tablice świetlne, czujniki temperaturowe oraz wiele innych. Całkowity koszt budowy mostu o długości 1200 metrów (bez estakady) wyniósł ponad 220 mln PLN. Budowa całej przeprawy trwała 5 lat - od 2002 do 2007 roku.

Lokalizacja mostu Solidarności

Most Solidarności w Płocku przebiega przez rzekę Wisłę na 629,35 km biegu rzeki i ok. 2,8 km od mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w Płocku w górę rzeki, tj. na wschód od niego. Most Solidarności znajduje się w ciągu dróg krajowych nr 60 i nr 62.

Mapa poglądowa Miasta Płocka

Powyższy obraz fragmentu mapy satelitarnej przedstawia rejon lokalizacji mostu Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku. Na mapie linią zieloną został zaznaczony most o całkowitej długości ponad 1700 metrów. W skład linii zielonej czyli całego mostu kierując się z północy na południe wchodzą: ponad 500 metrowa estakada znajdująca się na prawym brzegu Wisły, most podwieszony nad nurtem rzeki o długości 615 metrów oraz most wiaduktowy o długości 585 metrów znajdujący się na lewym brzegu Wisły. Linią żółtą, ciągłą zaznaczona została droga dojazdowa do mostu od strony północnej na prawym brzegu Wisły. Natomiast linią niebieską oraz żółtą, przerywaną została zaznaczona droga dojazdowa do mostu od strony południowej na lewym brzegu Wisły.


View Larger Map
Mapa Miasta Płocka - Google Maps

Schematy mostu

Cały most o długości ponad 1700 metrów można podzielić na trzy części. Pierwszą z nich, kierując się z północy na południe, stanowi ponad 500 metrowa estakada znajdująca się na prawym brzegu Wisły, drugą częścią jest most podwieszony nad nurtem rzeki o długości 615 metrów, natomiast trzecia część to most wiaduktowy o długości 585 metrów znajdujący się na lewym brzegu Wisły.

Schemat mostu Solidarności w Płocku.

Schemat przekroju poprzecznego mostu wraz z pylonem.

Schemat przekroju poprzecznego przęsła mostu podwieszonego.

Schemat przekroju poprzecznego przęsła mostu wiaduktowego.

Fotografie i filmy wideo o moście

Zaprezentowane poniżej fotografie i filmy wideo ukazują widoki mostu począwszy od strony południowo-zachodniej przesuwając się dookoła obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Fotografie

Część wiaduktowa mostu o długości 585 metrów. Widok z wału przeciwpowodziowego od strony południowo-zachodniej (lewy brzeg Wisły).

Część wiaduktowa mostu. Widok od strony północno-zachodniej (lewy brzeg Wisły).

Część podwieszona mostu nad nurtem Wisły o długości 615 metrów. Widok od strony południowo-zachodniej z lewego brzegu Wisły.

Przęsło żeglowne mostu, największe w Polsce i w tej części Europy o rekordowej rozpiętości 375 metrów! Widok od strony południowo-zachodniej z lewego brzegu Wisły.

Pylon południowy mostu. Widok od strony południowo-zachodniej z lewego brzegu Wisły.

Miejsce złączenia części podwieszonej mostu (po lewej stronie zdjęcia) z częścią wiaduktową mostu (po prawej stronie zdjęcia) na lewym brzegu Wisły. Widok od strony zachodniej.

Most nad nurtem Wisły. Widok z Wisły od strony zachodniej.

Most nad nurtem Wisły wieczorem. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Most nad nurtem Wisły. Widok z prawego brzegu Wisły.

Most nad nurtem Wisły nocą. Widok od strony północno-zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Panorama mostu wraz z estakadą. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Most nad nurtem Wisły. Widok od strony północno-zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Most nad nurtem Wisły. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Pylon północny mostu. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.

Przęsło żeglowne mostu. Widok z prawego brzegu Wisły.


Filary części podwieszonej mostu na prawym brzegu Wisły.Filar grupowy mostu i estakady na prawym brzegu Wisły.

Widok od strony północno-zachodniej na estakadę łączącą się z mostem na prawym brzegu Wisły. Po prawej stronie zdjęcia widoczny jest filar grupowy estakady i mostu.

Miejsce złączenia estakady z mostem na filarze grupowym. Widok od strony północno-zachodniej na prawym brzegu Wisły.

Widok na estakadę od strony zachodniej (prawy brzeg Wisły). Na pierwszym planie widoczna jest pochylnia dla rowerzystów, natomiast w głębi (za estakadą) pochylnia dla pieszych i wózków inwalidzkich.

Widok na estakadę od strony południowo-zachodniej (prawy brzeg Wisły).

Estakada nad ulicą Grabówka. Widok od strony zachodniej (prawy brzeg Wisły).

Widok na estakadę od strony południowo-zachodniej (prawy brzeg Wisły).

Panorama estakady. Długość estakady wynosi ponad 500 metrów. Widok od strony zachodniej (prawy brzeg Wisły).

Zdjęcia ukazują estakadę przy jej północnym końcu w okolicy przyczółka i drogi dojazdowej do estakady na prawym brzegu Wisły.

Widok na fragment drogi dojazdowej do estakady oraz na estakadę i most od strony północno-zachodniej na prawym brzegu Wisły.


Nawierzchnia estakady i mostu. Widok od strony północnej na prawym brzegu Wisły.

Panorama estakady. Widok od strony wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Panorama całego mostu wraz z estakadą. Widok od strony wschodniej z prawego brzegu Wisły.

Estakada. Widok od strony południowo-wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Estakada nad ulicą Grabówka. Widok od strony wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Widok na spód estakady przy ulicy Grabówka (prawy brzeg Wisły).

Estakada wraz z pochylnią dla pieszych i wózków inwalidzkich. Do wózków inwalidzkich została przystosowana zewnętrzna strona pochylni. W głębi za estakadą widoczna jest pochylnia dla rowerzystów. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Estakada w okolicy mostu. Widok od strony południowo-wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Miejsce złączenia mostu z estakadą. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).

Most nad nurtem Wisły. Widok od strony północno-wschodniej (prawy brzeg Wisły).