Część wiaduktowa mostu o długości 585 metrów. Widok z wału przeciwpowodziowego od strony południowo-zachodniej (lewy brzeg Wisły).