Część wiaduktowa mostu. Widok od strony północno-zachodniej (lewy brzeg Wisły).