Pylon południowy mostu. Widok od strony południowo-zachodniej z lewego brzegu Wisły.