Panorama estakady. Długość estakady wynosi ponad 500 metrów. Widok od strony zachodniej (prawy brzeg Wisły).