Most nad nurtem Wisły wieczorem. Widok od strony zachodniej z prawego brzegu Wisły.