Powyższy obraz fragmentu mapy satelitarnej przedstawia rejon lokalizacji mostu Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku. Na mapie linią zieloną został zaznaczony most o całkowitej długości ponad 1700 metrów. W skład linii zielonej czyli całego mostu kierując się z północy na południe wchodzą: ponad 500 metrowa estakada znajdująca się na prawym brzegu Wisły, most podwieszony nad nurtem rzeki o długości 615 metrów oraz most wiaduktowy o długości 585 metrów znajdujący się na lewym brzegu Wisły. Linią żółtą, ciągłą zaznaczona została droga dojazdowa do mostu od strony północnej na prawym brzegu Wisły. Natomiast linią niebieską oraz żółtą, przerywaną została zaznaczona droga dojazdowa do mostu od strony południowej na lewym brzegu Wisły.