Estakada nad ulicą Grabówka. Widok od strony zachodniej (prawy brzeg Wisły).